Image: MENTUPP Logo

Mirë se vini në buletinin e projektit - MENTUPP `Promovimi i shëndetit Mendor dhe Ndërhyrja në Vendin e Punës`!

Image: MENTUPP Module Progress Map
Çdo dy muaj, ne do t`ju kontaktojmë për t'ju informuar për statusin e projektit MENTUPP , hapat e tu të ardhshëm dhe aktivitetet që bëjmë për të përmirësuar përvojën tënde në Hub. Në këtë postim të parë, do të gjeni një përditësim mbi afatin kohor të përgjithshëm të projektit dhe mbi shkallën e pjesëmarrjes.

Mbi 60 Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme (NVM) janë pjesë e zbatimit dhe vlerësimit të MENTUPP në 9 vende, me pjesëmarrjen e rreth 20 NVM brenda secilit sektor që përfaqësojnë mbi 1000 pjesëmarrës. Nga këto ndërmarrje, rreth 30 NVM janë të vogla me më pak se 50 punonjës dhe mbi 30 janë NVM të mesme me rreth 50 deri në 250 punonjës.

Image: MENTUPP Survey Participation Results

Ju mund të na tregoni eksperiencën tuaj me projektin që nga fillimi i MENTUPP  në pyetësorët e ardhshëm në muajin Mars dhe Qershor 2023.

Image: MENTUPP Timeline

Për më shumë informacion rreth projektit MENTUPP , vizitoni faqen tonë të internetit në mentuppproject.eu.

 

Artikujt dhe Ngjarjet e fundit në MENTUPP
 
  1. Policy Brief – MENTUPP Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings
  2. MENTUPP and Sister-Projects at the 19th European Symposium for Suicide and Suicidal Behaviour
  3. Start of the Large-Scale MENTUPP Intervention Project and Ongoing Opportunities to Participate

 

Burimet e MENTUPP
 
  1. Publications (Publikimet)
  2. Policy Briefs (Përmbledhje politikash)
  3. Promotional Materials (Materiale Promocionale)

 

Faleminderit për pjesëmarrjen në projektin MENTUPP. Ne e vlerësojmë vërtet interesin dhe kontributin tuaj të vyer në kërkimin tonë mbi përmirësimin e shëndetit mendor në vendin e punës. Nëse keni ndonjë pyetje ose dëshironi të ndani mendimin tuaj, ju lutemi kontaktoni në mentupp@eaad.net.