Image: MENTUPP Logo

Mirë se vini në Buletinin e projektit për Promovimin dhe Ndërhyrjen e Shëndetit Mendor në Mjedisin e Punës - MENTUPP!

Image: MENTUPP Module Progress Map

Çdo dy muaj, ne do të vijmë në postën tuaj (inbox) për t'ju informuar për statusin e projektit MENTUPP, hapat tuaj të ardhshëm dhe aktivitetet që bëjmë për të përmirësuar përvojën tuaj në Hub. Në këtë postim të parë, do të gjeni një përditësim mbi afatin kohor të përgjithshëm të projektit dhe mbi shkallën e pjesëmarrjes.

Mbi 60 Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme (NVM) po marrin pjesë në projektin e zbatimit dhe vlerësimit MENTUPP në 9 vende, rreth 20 NVM brenda secilit sektor që përfaqësojnë mbi 1000 pjesëmarrës. Pak më pak se 30 NVM janë të vogla me më pak se 50 punonjës që marrin pjesë ndërsa mbi 30 janë NVM të mesme me 50-250 punonjës

Image: MENTUPP Survey Participation Results

Mund të na njoftoni për përvojën dhe udhëtimin tuaj në MENTUPP Hub me ne në anketat vijuese në mars dhe qershor 2023.

Image: MENTUPP Timeline

Për më shumë informacion rreth projektit MENTUPP, kontrolloni faqen tonë të internetit në mentuppproject.eu.

 

MENTUPP Artikujt dhe Ngjarjet e fundit
 
  1. Policy Brief – MENTUPP Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings
  2. MENTUPP and Sister-Projects at the 19th European Symposium for Suicide and Suicidal Behaviour
  3. Start of the Large-Scale MENTUPP Intervention Project and Ongoing Opportunities to Participate

 

Burimet e MENTUPP
 
  1. Publications (Publikimet)
  2. Policy Briefs (Përmbledhje të dëshmive)
  3. Promotional Materials (Materialet promovuese)

 

Faleminderit për pjesëmarrjen në projektin MENTUPP. Ne e vlerësojmë vërtet interesin dhe kontributin tuaj të vyer në kërkimin tonë mbi përmirësimin e shëndetit mendor në mjediset e vendit të punës. Nëse keni ndonjë pyetje ose mendim, ju lutemi kontaktoni në mentupp@eaad.net.