Image: MENTUPP Logo

Mirësevini në buletinin e tretë nga projekti për Promovimin dhe Ndërhyrjen e Shëndetit Mendor në Mjedisin Profesional - MENTUPP!

Image: MENTUPP Timeline
Konsorciumi MENTUPP dëshiron t'ju falënderojë për pjesëmarrjen tuaj proaktive në sondazhin e parë pasues të projektit MENTUPP që synon ndërtimin e vendeve të punës mendërisht të shëndetshme. Që nga buletini ynë i dytë, ne kemi mbledhur dhe analizuar rezultatet e sondazhit dhe kemi monitoruar hyrjen dhe përdorimin e MENTUPP Hub. Në javët e ardhshme, ne do të jemi në kontakt me ju për të ndarë sondazhin përfundimtar pasues për të kuptuar përvojën tuaj të përgjithshme në MENTUPP Hub dhe mendimet tuaja përfundimtare rreth projektit MENTUPP. Sondazhi i dytë vijues do të hapet më 1 qershor.

Ashtu si me sondazhin e parë pasues, nëse SME-ja juaj i përket grupit të ndërhyrjes së testimit në shkallë të gjerë MENTUPP, mund të na njoftoni për udhëtimin tuaj në MENTUPP Hub dhe fusha të tjera për përmirësim. Ne jemi të përkushtuar t'ju ofrojmë përvojën më të mirë të mundshme.

Nëse SME-ja juaj i përket grupit të kontrollit të testimit në shkallë të gjerë MENTUPP, ju mund të na informoni se çfarë jeni duke bërë që nga fillimi i projektit MENTUPP.

Ju lutemi bashkohuni së bashku me të tjerët në organizatat nga e gjithë Evropa dhe Australia për të ndarë komentet tuaja të vlefshme për të na ndihmuar të përmirësojmë MENTUPP Hub-in dhe të kuptojmë më mirë nevojat tuaja.

Për më shumë informacion rreth projektit MENTUPP, kontrolloni faqen tonë të internetit në faqen vendore pilotuese https://www.mentuppproject.eu/.

 

Artikujt Ngjarjet e fundit nga MENTUPP

1. MENTUPP for International Labour Day 2023  (MENTUPP për Ditën Ndërkombëtare të punës 2023)

2. Policy Brief #2 – MENTUPP Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings  (Përmbledhje e politikave #2 – MENTUPP Promovimi dhe Ndërhyrja e Shëndetit Mendor në Mjediset Profesionale)

3. Policy Brief – MENTUPP Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings  (Përmbledhje e politikave – MENTUPP Promovimi dhe Ndërhyrja e Shëndetit Mendor në Mjediset Profesionale)

 

Faleminderit për pjesëmarrjen në projektin MENTUPP. Ne e vlerësojmë vërtet interesin dhe kontributin tuaj të vyer në kërkimin tonë mbi përmirësimin e shëndetit mendor në mjediset e vendit të punës. Nëse keni ndonjë pyetje ose mendim, ju lutemi kontaktoni në mentupp@eaad.net.