Mentupp Hub | Start

Lajmet e fundit

nga Stefan Hackel

On May 1st, 2021, the EU-funded project MENTUPP, Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings, will proudly support the International Labour Day 2021. On this day, the MENTUPP Pilot Study will start in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Europe and Australia.

Materialet

E Përgjithshme

E Përgjithshme

Ndërtim

Ndërtim

Në këtë seksion, ju do të gjeni mjete mësimore të krijuara për individë që punojnë në sektorin e Ndërtimit.

Kujdes Shëndetësor

Kujdes Shëndetësor

Në këtë seksion, ju do të gjeni mjete mësimore të krijuara për individë që punojnë në sektorin e Kujdes Shëndetësor.

Teknologjisë Informacionit dhe Komunikimit (TIK)

Teknologjisë Informacionit dhe Komunikimit (TIK)

Në këtë seksion, ju do të gjeni mjete mësimore të krijuara për individë që punojnë në sektorin e Teknologjisë Informacionit dhe Komunikimit (TIK).