Çfarë është MENTUPP

Qëllimi kryesor i projektit është të përmirësojë shëndetin mendor në vendin e punës duke zhvilluar, zbatuar dhe vlerësuar një ndërhyrje në shumë nivele që synon adresimin e vështirësive t` problemeve të shëndetit mendor në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në sektorin e ndërtimit, të kujdesit shëndetësor dhe TIK (IT).

 

Qëllimi i dytë është të zvogëlojë simptomat e depresionit dhe sjelljen vetëvrasëse.

Për informacion të mëtejshëm, vizitoni www.mentuppproject.eu.