Czym jest MENTUPP

Głównym celem projektu jest poprawa dobrostanu psychicznego w miejscu pracy poprzez opracowanie, wdrożenie i ocenę wielopoziomowej interwencji ukierunkowanej na problemy związane ze zdrowiem psychicznym w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) działających w sektorze budownictwa, ochrony zdrowia i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Celem drugorzędnym jest ograniczenie depresji i zachowań samobójczych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mentuppproject.eu.