Mitä on MENTUPP

Hankkeen ensisijainen tavoite on parantaa mielenterveyttä työpaikoilla kehittämällä, toteuttamalla ja arvioimalla mielenterveysongelmiin ja mielenhyvinvointiin kohdistuvaa interventiota pienten ja keskisuurten yrityksissä (pk-yritysten) kolmessa eri sektorissa (rakennus-, terveydenhuolto- ja ICT). Toissijaisena tavoitteena on ehkäistää masennusoireita ja itsemurhia. Lisätietoja on osoitteesta www.mentuppproject.eu.

Lisätietoja on osoitteesta www.mentuppproject.eu.