Disclaimer

Dit project wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 848137. Het materiaal dat hier wordt gepresenteerd en de meningen die hier worden geuit, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteur (s). De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van de vermelde informatie wordt gemaakt.

Informatie en Gebruikers-voorwaarden

De MENTUPP hub is een online portaal met leermaterialen die de mentale gezondheid van werknemers in kleine en middelgrote bedrijven (MKB’s) in de bouw, gezondheidszorg en ICT-sectoren kan verbeteren. De interventies in de MENTUPP Hub zijn ontwikkeld in het MENTUPP Project.

Nee, de MENTUPP Hub is gratis.

Ja, u kunt uw registratie op elk moment annuleren en hoeft hier geen reden(en) voor aan te geven. Als u uw registratie wilt annuleren, stuur dan een e-mail naar contact@eaad.net.

Raadpleeg de MENTUPP Hub Data Privacy Statement voor details over privacy en data. Voor verdere informatie over de MENTUPP Hub, stuur een e-mail naar contact@eaad.net. Als u hulp nodig heeft of in geval van nood, neem dan contact op met Hulplijnen.

Voor gebruikers van de MENTUPP Hub zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing:

Geregistreerde gebruikers hebben toegang tot alle informatie en materialen in de MENTUPP Hub. Het gebruik ervan is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Voor ieder ander gebruik, evenals voor het kopiëren van informatie en materialen, dient voorafgaand toestemming te worden gevraagd aan het MENTUPP project.

De MENTUPP Hub bevat links naar websites van derden. Het MENTUPP project heeft geen enkele invloed op de inhoud van die websites, noch is het verantwoordelijk voor de beschikbaarheid ervan.

Informatie en materiaal in de MENTUPP Hub zullen naar alle waarschijnlijkheid geen negatieve effecten op uw mentale gezondheid hebben.

Het MENTUPP project is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade met betrekking tot welke zaak dan ook die verband houdt met enige informatie die in de MENTUPP Hub wordt aangeboden. Dit geldt ook voor het gebruik van de informatie of voor acties die al dan niet worden ondernomen vanwege informatie vanuit de MENTUPP HUB (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door nalatigheid).

Mocht u nog vragen hebben over deze gebruiksvoorwaarden van MENTUPP Hub, stuur dan een e-mail naar contact@eaad.net.