Bescherming van data privacy

Waarom is deze data privacy verklaring belangrijk?

 

Het MENTUPP Project neemt uw rechten op databescherming serieus en heeft de wettelijke verplichting om de veiligheid van uw data zeker te stellen. Deze privacy verklaring informeert u over waarom wij data verzamelen wanneer u deze locatie bezoekt, en hoe u toegang kunt krijgen tot de persoonlijke informatie die wij beheren en hoe u deze informatie kunt veranderen.

Let wel: deze privacy verklaring is alleen van toepassing op de MENTUPP Hub, en niet op enige andere website die genoemd wordt in of via een link toegankelijk is vanuit de MENTUPP Hub.

 

 

Waar is het mee verbonden?

 

De MENTUPP Hub wordt gefinancierd vanuit het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020, onder de subsidieovereenkomst nr. 848137, De MENTUPP Hub is ontwikkeld als onderdeel van Het MENTUPP Project.

 

Deze website wordt onderhouden door de European Alliance Against Depression e.V. (EAAD) namens het MENTUPP Project. U kunt als volgt contact opnemen met de EAAD:

Email: dataprotection@eaad.net

Telefoon: +49 (0) 69 6301 863 44

Postadres:

European Alliance Against Depression e.V.

Goerdelerring 9

04109, Leipzig

Duitsland

 

 

Welke data zullen in de Mentup hub verzameld worden?

 

Wettelijke basis

 

Om deel te nemen aan MENTUPP moet u zich registreren op dit webplatform. In het registratieproces moet u persoonlijk gegevens verschaffen die in de volgende sectie worden gepresenteerd.

Deelname aan MENTUPP is vrijwillig en vereist uw toestemming, volgens GDPR (Art.6 par.1). De informatie over toestemming is uitvoerig beschreven in het MENTUPP toestemmingsproces. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens in geanonimiseerde vorm voor onderzoeksdoeleinden gebruikt mogen worden.

U kunt bezwaar maken tegen deze toestemming door een email te sturen naar: dataprotection@eaad.net. In dat geval zult u wordt uitgesloten van enig toekomstig gebruik van de MENTUPP Hub, omdat scheiding van persoonlijke gegevens voor onderzoeks- versus niet-onderzoeksdoeleinden technisch niet mogelijk is. Verder gaan de intenties van de projectsponsor niet; het betreft een legitiem belang op grond van GDPR (Art 89).

 

Registratieproces

 

Om u te registreren als een gebruiker van de MENTUPP Hub wordt u verzocht de volgende gegevens te verschaffen:

 • Voornaam en achternaam
 • Emailadres or mobiel telefoonnummer

Dit maakt het mogelijk dat u een activeringslink ontvangt als onderdeel van het registratieproces.

 • Gebruikersnaam en wachtwoord

Deze worden gebruikt om toegang tot uw account te regelen.

 • MBK Code

Deze code zult u van uw werkgever ontvangen.

 • Of u een werknemer bent of een leidinggevende/management positie inneemt

Hierdoor kan de Hub materialen aanbevelen die aansluiten bij uw functie.

 • Vier Willekeurige Getallen

De code die door uw organisatie aan u is gegeven en de 4 willekeurige getallen die u zelf heeft geselecteerd vormen samen een ID code die uniek voor u is.

 

Waarom verzamelen we deze informatie?

 

Het primaire doel van het MENTUPP Project is het verbeteren van de mentale gezondheid op de werkplek door het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een interventie met meerdere lagen, gericht op mentale gezondheidsproblemen in midden- en kleinbedrijven in de sectoren bouw, gezondheidszorg en ICT. Het secundaire doel is het verminderen van depressie en suïcidaal gedrag.

Het MENTUPP Project heeft een serie interventies ontwikkeld, waarvan het gebruik en de impact voor onderzoeksdoeleinden geëvalueerd zal worden. Het doel is dat deze interventies, indien hun effectiviteit bewezen is, breed beschikbaar zijn op werkplekken.

Als onderdeel van het MENTUPP Project zullen in de MENTUPP Hub data worden verzameld. Het doel daarvan is te evalueren hoe de interventies worden gebruikt en wat de impact ervan is.

Deze data zullen geanonimiseerd worden, er zullen geen persoonlijke gegevens worden gebruikt of gedeeld met een derde partij.

In aanvulling op de hierboven genoemde registratiegegevens, zullen de data het volgende omvatten:

 • Aantal geregistreerde MENTUPP gebruikers
 • Regelmaat (datum en tijd) in het inloggen in the MENTUPP Hub
 • De totale hoeveelheid tijd die een gebruiker op de MENTUPP Hub verblijft wanneer hij/zij is ingelogd
 • De pagina’s die een gebruiker bezoekt/aanklikt op de MENTUPP Hub wanneer hij/zij is ingelogd

Voor al het bovengenoemde geldt dat deze gegevens verbonden zullen worden aan uw Unieke Identificatie Code en niet aan de persoonlijke gegevens die in de MENTUPP bewaard worden.

 

 

Wat wordt er met deze informatie gedaan en zijn de gegevens veilig?

 

Alle gegevens die we verzamelen worden opgeslagen op een centrale beveiligde server op het terrein van een internet provider in Duitsland. Om de veiligheid van de gegevens op alle punten te waarborgen zullen redelijkerwijs alle nodige fysieke en technische maatregelen worden genomen. Alle communicatie tussen uw digitale device en onze server is versleuteld.

De gegevens worden voor onderzoeksdoeleinden geanalyseerd en geëvalueerd in het kader van het MENTUPP Project. Daartoe zullen gegevens veilig worden overgebracht tussen partnerorganisaties en de projectpartners die de evaluatietaken op zich nemen. Alle deelnemende projectpartners vallen onder de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

Er zullen geen gegevens met uw werkgever worden gedeeld.

Geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor (wetenschappelijke) publicaties over het MENTUPP Project en/of in het proces van informatieverspreiding over het MENTUPP Project.

U kunt bijdragen aan de veiligheid van uw gegevens door uw wachtwoord te beschermen en niet met anderen te delen.

 

 

Wie zullen toegang hebben tot mijn gegevens?

 

Gegevens zijn alleen toegankelijk voor officiële onderzoekspartners (organisaties) van het MENTUPP Project.

Het MENTUPP Project zal nooit:

 • Uw persoonlijke gegevens gebruiken of onthullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij het wordt geconfronteerd met een wettelijke verplichting om dat wel te doen
 • Uw persoonlijke gegevens gebruiken om u ongevraagd informatieve e-mails (spam) te sturen
 • Uw persoonlijke gegevens aan een derde partij (bv. voor reclame doeleinden) geven of verkopen.

 

heb ik het recht om deze gegevens in te zien of te verwijderen?

 

Ja, u heeft drie rechten die u door de Regeling Algemene Gevensbescherming (General Data Protection Regulation) van de Europese Unie zijn toegekend:

 • U heeft het recht om alle gegevens te beoordelen die we over u hebben opgeslagen
 • U heeft het recht om ieder incorrect gegeven dat we over u hebben opgeslagen te corrigeren
 • U heeft het recht om alle gegevens die we over u hebben opgeslagen te laten verwijderen.

Als u van één of meerdere van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u een email sturen aan dataprotection@eaad.net met als onderwerp ‘Gegevens verzoek- MENTUPP Hub’ en wees daarbij voorbereid om uw identiteit bekend te maken. Dit kunt u het gemakkelijkst doen door vanuit het emailadres te corresponderen dat u heeft gebruikt om u te registreren.

Als u ontevreden bent met de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de instelling voor databescherming in uw land.

 

 

Cookies

 

Deze website gebruikt cookies (kleine bestanden die naar een PC of een ander apparaat kunnen worden gedownload als de gebruiker bepaalde websites bezoekt). Een cookie stelt een website in staat om het apparaat van de gebuiker te “herkennen” en maakt het gemakkelijker om op de site uw weg te vinden doordat de noodzaak vervalt om gegevens opnieuw in te voeren.Op de MENTUPP Hub worden cookies gebruikt om u te herkennen als u inlogt en om de tekst te laten verschijnen in de taal van uw voorkeur. Sessie (tijdelijke) cookies worden gebruikt in het authenticatieproces. We gebruiken geen cookies om persoonlijke gegevens bij te houden.

 

Ingesloten content afkomstig van andere websites

 

Youtube

 

De MENTUPP Hub kan ingesloten content bevatten, zoals videofilms. Ingesloten content afkomstig van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de gebruiker die website zou bezoeken. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw omgang met ingesloten content monitoren.

YouTube content wordt alleen opgenomen in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” ("extended data protection mode"). YouTube verschaft zelf deze modus en waarborgt aldus dat YouTube aanvankelijk geen cookies van uw apparaat bewaart. Bij het oproepen van de relevante pagina's worden echter het IP-adres en andere gegevens (bijv. informatie over uw apparaat zoals besturingssysteem of browser) verzonden en zo wordt in het bijzonder informatie verstrekt over welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Deze informatie kan echter niet tot u worden herleid, tenzij u zich hebt aangemeld bij YouTube of een andere Google-service (bijv. Google+) voordat u de pagina bezoekt of als u permanent bent aangemeld.

Zodra u het afspelen van een ingesloten video start door erop te klikken, slaat YouTube alleen cookies op uw apparaat op via de uitgebreide privacymodus, die geen persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten, tenzij u momenteel bent aangemeld bij een Google-service. Deze cookies kunnen worden voorkomen door geschikte browserinstellingen en extensies.

 

 

Veranderingen in deze privacy verklaring

 

In het geval dat er wijzigingen worden aangebracht in de gegevens die we verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken, zullen we de privacyverklaring van MENTUPP Hub herzien en gebruikers informeren over de gewijzigde voorwaarden.

Mocht u verder nog vragen hebben over deze Data Privacy Verklaring, dan kun u een email sturen aan dataprotection@eaad.net.