Ochrona Prywatności Danych

Dlaczego Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych jest ważne?

 

Projekt MENTUPP bardzo poważnie traktuje prawo użytkowników do ochrony danych i jest prawnie zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkowników. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje, dlaczego gromadzimy dane podczas odwiedzania tej witryny oraz w jaki sposób można uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych i je zmienić.

 

Należy pamiętać, że niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy wyłącznie serwisu MENTUPP, a nie innych stron internetowych wymienionych lub połączonych z serwisem MENTUPP.

 

 

Do Czego Się Odnosi?

 

Projekt MENTUPP jest finansowany z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie umowy grantowej nr 848137. Serwis MENTUPP jest rozwijany w ramach Projektu MENTUPP.

 

Ta strona jest prowadzona przez European Alliance Against Depression e.V. (EAAD) w imieniu Projektu MENTUPP. Z EAAD można się skontaktować w następujący sposób:

 

E-mail: dataprotection@eaad.net

Telefon: +49 (0) 69 6301 863 44

Adres pocztowy:

European Alliance Against Depression e.V.

Goerdelerring 9

04109, Lipsk

Niemcy

 

 

Jakie Dane Będą Gromadzone W Serwisie MENTUPP?

 

 

Proces rejestracji

 

Aby zarejestrować się jako użytkownik w serwisie MENTUPP, zostaniesz poproszony(-a) o podanie następujących danych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail lub numer telefonu komórkowego

Umożliwia to otrzymanie linku aktywacyjnego w ramach procesu rejestracji.

 • Nazwa użytkownika i hasło

Służą do zapewnienia dostępu do Twojego konta.

 • Kod MŚP

Otrzymasz go od swojego pracodawcy

 • Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, przełożonym czy też pełnisz stanowisko kierownicze

Serwis będzie mógł polecać Ci materiały, które są zgodne z Twoimi obowiązkami w zakresie zarządzania.

 • Należy podać cztery losowe cyfry

Np. DD lub MM dla daty urodzenia oraz dwie ostatnie cyfry numeru telefonu komórkowego.

 

Dlaczego Gromadzimy Te Informacje?

 

Głównym celem Projektu MENTUPP jest poprawa dobrostanu psychicznego w miejscu pracy poprzez opracowanie, wdrożenie i ocenę wielopoziomowej interwencji ukierunkowanej na problemy związane ze zdrowiem psychicznym w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) działających w sektorze budownictwa, ochrony zdrowia i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Celem drugorzędnym jest ograniczenie depresji i zachowań samobójczych.

W ramach Projektu MENTUPP opracowano szereg narzędzi, których zastosowanie i wpływ będą oceniane dla celów badawczych. Celem jest, aby narzędzia te, jeśli okażą się skuteczne, były powszechnie dostępne w miejscach pracy.

Elementem realizacji Projektu MENTUPP jest gromadzenie danych w serwisie MENTUPP. Ma to na celu ocenę sposobu wykorzystania i wpływu narzędzi.

Dane te zostaną zanonimizowane, żadne dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów ewaluacji ani udostępniane osobom trzecim.

Oprócz danych rejestracyjnych opisanych powyżej, gromadzone dane będą obejmować następujące informacje:

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników serwisu MENTUPP

 • Regularność (data i godzina) logowania się użytkownika do serwisu MENTUPP

 • Całkowity czas spędzony przez zalogowanego użytkownika w serwisie MENTUPP

 • Strony w serwisie MENTUPP, które użytkownik odwiedza/klika po zalogowaniu

W każdym z powyższych przypadków dane będą powiązane z unikalnym kodem identyfikacyjnym użytkownika, a nie z danymi osobowymi przechowywanymi w serwisie MENTUPP, które są gromadzone w celach rejestracyjnych.

 

 

Co Stanie Się Z Tymi Informacjami I Czy Dane Są Bezpieczne?

 

Wszystkie gromadzone przez nas dane są przechowywane na centralnym, bezpiecznym serwerze w siedzibie dostawcy usług internetowych w Niemczech („ALL-INLK.COM – Neue Median Munich”). Podjęte zostaną wszelkie uzasadnione środki fizyczne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych na wszystkich etapach.Cała komunikacja między Twoim urządzeniem cyfrowym a naszym serwerem jest szyfrowana.

Dane zostaną przeanalizowane i ocenione na potrzeby badań prowadzonych w ramach Projektu MENTUPP. W tym celu dane będą bezpiecznie przekazywane między organizacjami partnerskimi i partnerami projektu zaangażowanymi w zadania związane z ewaluacją. Wszyscy partnerzy uczestniczący w projekcie podlegają przepisom o ochronie danych osobowych.

Dane nie będą udostępniane Twojemu pracodawcy.

Zanonimizowane dane mogą zostać wykorzystane w publikacjach (naukowych) dotyczących Projektu MENTUPP i/lub w procesie rozpowszechniania informacji o Projekcie MENTUPP.

Możesz przyczynić się do bezpieczeństwa swoich danych, chroniąc swoje hasło i nie udostępniając go innym osobom.

 

 

Kto Będzie Miał Dostęp Do Moich Danych?

 

Dane są dostępne tylko dla oficjalnych partnerów badawczych (organizacji) uczestniczących w Projekcie MENTUPP.

Projekt MENTUPP nigdy nie będzie:

 

 • Wykorzystywać lub ujawniać Twoich danych osobowych bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że jest do tego prawnie zobowiązany

 • Wykorzystywać Twoich danych osobowych do wysyłania Ci niezamówionych wiadomości e-mail z informacjami (spam)

 • Udostępniać lub sprzedawać Twoich danych osobowych osobom trzecim (np. w celach promocyjnych)

 

Czy Przysługuje Mi Prwao Dostępu Do Tych Danych Lub Ich Usunięcia?

 

Tak, masz trzy prawa przyznane Ci na mocy ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO):

 • Masz prawo wglądu do wszystkich przechowywanych przez nas danych na Twój temat

 • Masz prawo do korekty wszelkich przechowywanych przez nas danych, które są nieprawidłowe

 • Masz prawo do usunięcia wszystkich przechowywanych przez nas danych na Twój temat

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy wysłać wiadomość na adres dataprotection@eaad.net z tematem wiadomości „Wniosek o udostępnienie danych – serwis MENTUPP” (ang. „Data Request – MENTUPP Hub”) i być przygotowanym na przedstawienie dowodu swojej tożsamości, zazwyczaj w formie pisemnej z adresu e-mail, który został użyty do rejestracji.

W przypadku niezadowolenia z postępowania przez nas z Twoimi danymi, masz prawo złożyć skargę do urzędu ochrony danych osobowych w Twoim kraju.

 

 

Pliki Cookie

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie (małe pliki, które mogą być pobierane na komputer lub inne urządzenie, gdy użytkownik odwiedza niektóre strony internetowe). Plik cookie umożliwia witrynie „rozpoznanie” urządzenia użytkownika i ułatwia nawigację w witrynie, ponieważ nie wymaga ponownego wprowadzania danych. W serwisie MENTUPP pliki cookie są używane do rozpoznawania, kiedy logujesz się, oraz do ustawiania tekstu w preferowanym języku. Pliki cookie sesji (tymczasowe) są wykorzystywane w procesie uwierzytelniania.Nie używamy plików cookie do przechowywania danych osobowych.

 

Osadzona Zawartość Innych Stron Internetowych

 

 

Serwis MENTUPP może zawierać osadzone treści, takie jak filmy wideo. Osadzona zawartość z innych witryn zachowuje się tak samo, jakby użytkownik odwiedził daną witrynę. Witryny te mogą gromadzić dane o Tobie, używać plików cookie, umieszczać dodatkowe materiały śledzące innych firm oraz monitorować Twoje interakcje z osadzoną w nich zawartością.

 

 

Zmiany W Niniejszym Oświadczeniu O Ochronie Danych Osobowych

 

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie gromadzonych przez nas danych oraz sposobu ich wykorzystywania, zmienimy Oświadczenie o ochronie danych osobowych w serwisie MENTUPP i poinformujemy użytkowników o zmienionych warunkach.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt mailowy pod adresem dataprotection@eaad.net.