Telefony Zaufania

Jeśli uważasz, że potrzebujesz pomocy i wsparcia emocjonalnego, w Twoim kraju dostępne są następujące telefony zaufania. Służą one pomocą w radzeniu sobie z niepokojącymi problemami, a także z poważnymi kryzysami osobistymi – pomocna może być rozmowa z kimś, kto nie jest w nie osobiście zaangażowany.

Jeśli myśli o odebraniu sobie życia są obecne lub nasilają się, a nawet są niekontrolowane i natarczywe, należy wezwać odpowiednie służby ratownicze lub pogotowie.

Musisz poszukać pomocy w kraju, w którym obecnie się znajdujesz. Proszę wybierz kraj, w którym obecnie się znajdujesz::

Listę centrów pomocy kryzysowej w Twoim kraju można znaleźć tutaj.